Poängställning   Vinäs Tour 2020

Leksand:                       27  poäng

Klotskallarna:           22,5 poäng

Näs:                                 11,5 poäng

Grycksbo:                    25,5 poäng

Falun:                               2,5 poäng

PAN:                                     6 poäng

FFB:                                  2,5 poäng

ÖRE:                                   3  poäng

OBS:                                    3 poäng

LEJ:                                       1 poäng