Poängställning Vinäs Tour 2020

Leksand:                     13 poäng

Klotskallarna:         3,5 poäng

Näs:                              4,5 poäng

Grycksbo:                  5 poäng

Falun:                           1 poäng