Poängställning   Vinäs Tour 2020

Leksand:                     14,5 poäng

Klotskallarna:         4 poäng

Näs:                              4,5 poäng

Grycksbo:                  13 poäng

Falun:                           1 poäng