STYRELSEMÖTE:        10.00

ÅRSMÖTE:  

MEDLEMSMÖTE:   

AKTIVITETER  

Tisdagar    10.00 PRO, SPF pensionärer
Torsdagar 10.00 Solleröns pensionärer
Fredagar   10.00 Våmhus-Bonäs pensionärer

Tisdagar    17.00 Mora-Orsa BS
Torsdagar 15.00 Mora-Orsa BS