STYRELSEMÖTE:   Nästa möte 4/3 kl. 10.00

ÅRSMÖTE:  11/3  kl. 17.00

MEDLEMSMÖTE: 11/3  kl. 17.00

AKTIVITETER

Tisdagar    10.00 PRO, SPF pensionärer
Torsdagar 10.00 Solleröns pensionärer
Fredagar   10.00 Våmhus-Bonäs pensionärer

Tisdagar    16.00 Mora-Orsa BS
Torsdagar 15.00 Mora-Orsa BS