STYRELSEMÖTE:      28/6  10.00

ÅRSMÖTE:  

MEDLEMSMÖTE:   5/7   10.00

AKTIVITETER  

Tisdagar    10.00 PRO, SPF pensionärer
Torsdagar 10.00 Solleröns pensionärer
Fredagar   10.00 Våmhus-Bonäs pensionärer

Tisdagar    17.00 Mora-Orsa BS
Torsdagar 15.00 Mora-Orsa BS