STYRELSEMÖTE:   Nästa möte  14/10  16.00

ÅRSMÖTE: 

MEDLEMSMÖTE:

AKTIVITETER

Tisdagar    10.00 PRO, SPF pensionärer
Torsdagar 10.00 Solleröns pensionärer
Fredagar   10.00 Våmhus-Bonäs pensionärer

Tisdagar    16.00 Mora-Orsa BS
Torsdagar 16.00 Mora-Orsa BS