STYRELSEMÖTE:   Nästa möte 10/12 11.00

MEDLEMSMÖTE:

AKTIVITETER

Tisdagar    10.00 PRO, SPF pensionärer
Torsdagar 10.00 Solleröns pensionärer
Fredagar   10.00 Våmhus-Bonäs pensionärer

Tisdagar    16.00 Mora-Orsa BS
Torsdagar 15.00 Mora-Orsa BS       Poängboule fram t.o.m. 6/12