STYRELSEMÖTE:   Nästa möte  13/1 10.00

ÅRSMÖTE: 

MEDLEMSMÖTE:    

AKTIVITETER

Tisdagar    10.00 PRO, SPF pensionärer
Torsdagar 10.00 Solleröns pensionärer
Fredagar   10.00 Våmhus-Bonäs pensionärer

Tisdagar    16.00 Mora-Orsa BS
Torsdagar 15.00 Mora-Orsa BS

Månadsmästare avgörs 1:a torsdagen i månaden

övriga torsdagar spelas poängboule.