Styrelse
Ordförande Mats Matsson-Frost
Mobilnr. 0725706130

Sekreterare Kristina Berner
Mobilnr. 076-8103185

Ledamot Margareta Cans
Mobilnr, 070-2400187

Kassör, vice mötessekreterare Roland Eriksson
Mobilnr. 070-3266150

Ledamot Ola Karlsson
Mobilnr. 070-2295579

Ersättare  Maria Westlund
Mobilnr.  070-4356829

Ersättare  Barbro Hellström
Mobilnr. 070-2682851

 

Övriga medarbetare

Vaktmästare:  styrelsen

Inköpsansvarig: Margareta Cans

Lotteriansvarig_:   Roland Eriksson

Mediaansvarig: Mats Matsson-Frost

Hemsidan:  Roland Eriksson

Tävlingsledare: Ingrid Envall, Roland Eriksson,
Mats Matsson-Frost, Kristina Berner

Sponsoransvarig:  styrelsen

Banor kommité:  Lars Andersson

Cafeteria kommité : styrelsen