Styrelse
Ordförande Beril Envall
Mobilnr. 073 2671741

Mötessekreterare Kristina Berner
Mobilnr. 076-8103185
Ledamot Désirée Larsén
Mobilnr, 073-1541819
Kassör, vice mötessekreterare Roland Eriksson
Mobilnr. 070-3266150
Ledamot Henning Norström
Mobilnr. 070-2871574
Ersättare Mats Matsson-Frost
Mobilnr. 072 5706130
Ersättare Hans-Erik Karis
Mobilnr. 0704184998
Övriga medarbetare

Vaktmästare Hans-Erik Karis, Henning Norström

Inköpsansvarig Henning Norström

Lotteriansvarig Désirée Larsén

Mediaansvarig Roland Eriksson

Tävlingsledare Ingrid Envall, Roland Eriksson,
Mats Matsson-Frost, Kristina Berner

Sponsoransvarig Beril Envall

Banor kommité Bertil Envall, Lars Bysell, Henning Norström

Cafeteria kommité Sonja Danielsson, Ingrid Envall, Britta Johansson, Maj-Britt Smångs