Styrelse
Ordförande Mats Matsson-Frost
Mobilnr. 0725706130

Sekreterare Kristina Berner
Mobilnr. 076-8103185

Ledamot Håkan Böhlin
Mobilnr, 073-2520097

Kassör, vice mötessekreterare Roland Eriksson
Mobilnr. 070-3266150

Ledamot Ola Karlsson
Mobilnr. 070-2295579

Ersättare Margareta Lindholm
Mobilnr.  073-2400187

Ersättare Cathrine Holmberg
Mobilnr. 070-6212054

 

Övriga medarbetare

Vaktmästare:  styrelsen

Inköpsansvarig: Margareta Lindholm

Lotteriansvarig_:   Cathrine Holmberg

Mediaansvarig: Roland Eriksson

Hemsidan:  Roland Eriksson

Tävlingsledare: Ingrid Envall, Roland Eriksson,
Mats Matsson-Frost, Kristina Berner

Sponsoransvarig:  styrelsen

Banor kommité:  Lars Andersson

Cafeteria kommité : styrelsen